Bel: 06 815 37 886

KAB – Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

De KAB is de gezamenlijke klachtencommissie voor een zestal beroepsorganisaties. Beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen aangesloten bij de klachtenregeling zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.
De beroepsorganisaties verlangen van de aangesloten leden onder meer:

  • een afgeronde beroepsopleiding (inclusief medische kennis)
  • bijscholing en intercollegiale toetsing
  • een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte
  • een goede waarnemingsregeling
  • berichtgeving aan de huisarts (indien nodig)

Missie en visie KAB

MISSIE KAB
De KAB is voor de aangesloten verenigingen het instituut dat zorg draagt voor afhandeling van klachten en is een stabiele organisatie die in een complexe omgeving optreedt als sparringpartner en belangenbehartiger binnen het krachtenveld van gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars.

VISIE KAB
De KAB wil door goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon zijn die een stevigte onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen en daarnaast wil de KAB het klachtrecht waarborgen.

Heeft u een klacht?KAB-logo
U heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting drie miljoen mensen bezoeken jaarlijks in ons land een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een homeopaat of een andere alternatief zorgverlener.

In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van acupuncturisten, homeopaten en natuurgeneeskundigen controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goedopgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen.

Waar kunt u terecht met een klacht?
Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met uw zorgverlener kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Is het probleem te ernstig, durft u niet zo goed uw zorgverlener aan te spreken over wat u dwars zit of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip van de zorgverlener, dan is uw volgende stap: contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

KAB

Hoe gaat het verder met uw klacht?
De KAB doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener. Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de KAB u helpen om de klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie van de desbetreffende beroepsorganisatie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachtenbehandeling door de KAB is voor u geheel kosteloos. Wel komen eventueel door u gemaakte reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen voor uw eigen rekening. Indien u een klacht indient, kunt u binnen twee weken bericht verwachten over de verdere procedure.

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Postbus 2122

6020 AC Budel

Website: www.kab-klachten.nl