Bel: 06 815 37 886

NVTCG ZHONG

Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde ZHONG

Zhong is de Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). zhong-logoHet is sinds 1993 de beroepsvereniging voor therapeuten met een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van TCG.

Als vereniging stellen we hoge eisen aan onze leden. Kwaliteit en zorg staan voorop. De beroepsvereniging stimuleert haar leden dan ook zich te blijven ontwikkelen. Wie kiest voor een therapeut die is aangesloten bij Zhong, krijgt een behandeling door een goed opgeleide beoefenaar van TCG.

Zhong zet zich onder meer in voor de erkenning van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Tot nu toe werd TCG geschaard onder de alternatieve geneeskunde. Maar er zijn genoeg redenen om TCG uit deze hoek te halen en het ‘complementaire geneeskunde’ te noemen.

De beroepsvereniging heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteitseisen die aan onze therapeuten worden gesteld.
  • Het vertegenwoordigen van TCG en bevorderen van samenwerking binnen de complementaire zorg op nationaal en internationaal niveau.
  • Kwaliteitstoetsing van alle opleidingsinstituten en bij- en nascholingsinstituten.
  • Informatie en voorlichting geven aan cliënten over de mogelijkheden van TCG.
  • Het vertegenwoordigen van onze therapeuten in besprekingen met de koepels, zorgverzekeraars en de overheid.
  • Het promoten van samenwerking en uitwisseling tussen TCG-therapeuten op nationaal en internationaal niveau.

Zhong is aangesloten bij de Europese vereniging voor TCG (ETCMA) en de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).